Додаток 4

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками

Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень, майданчиків (одиниць) Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрів) Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики
ясельного віку дошкіль-ного віку
Музичний зал 1 Власні
Спортивний зал 1 Власні
Медичний пункт 1 Власні
Кабінет англійської мови 1 Власні
Логопедичний кабінет 1 Власні
Кабінет психолога 1 Власні
Групові кімнати 10 3.3 2.5 Власні
Ігрові майданчики 10 7.5м Власні