Додаток 2

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично(осіб) Відсоток потреби
1. Працівники, усього 58 55 5.0%
2. Педагогічні працівники, усього 31 29 5.0%
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту 20
працюють у закладі освіти за сумісництвом 1
3. Медичні працівники (в разі наявності), усього 2
у тому числі ті, що мають відповідну освіту 2